Dawn Fraser Baths Wangal - Pool 1 · 2023-2024 Summer Metro Juniors

Summer Metro M12
Round 5
Sun 10 Dec 2023
13:00
Summer Metro M12
Round 5
Sun 10 Dec 2023
13:35
Summer Metro M12
Round 5
Sun 10 Dec 2023
14:10
Summer Metro M12
Round 5
Sun 10 Dec 2023
14:45
Summer Metro M12
Round 5
Sun 10 Dec 2023
15:20
Summer Metro M12
Round 5
Sun 10 Dec 2023
15:55
Summer Metro M12
Round 5
Sun 10 Dec 2023
16:30
Summer Metro M12
Round 5
Sun 10 Dec 2023
17:05
Summer Metro W12
Round 6
Sun 04 Feb 2024
13:00
Summer Metro M12
Round 6
Sun 04 Feb 2024
13:35
Summer Metro W12
Round 6
Sun 04 Feb 2024
14:10
Summer Metro M12
Round 6
Sun 04 Feb 2024
14:45
Summer Metro W12
Round 6
Sun 04 Feb 2024
15:20
Summer Metro M12
Round 6
Sun 04 Feb 2024
15:55
Summer Metro M12
Round 6
Sun 04 Feb 2024
16:30
Summer Metro M12
Round 6
Sun 04 Feb 2024
17:05
Summer Metro W14B
Round 10
Sun 04 Feb 2024
12:00
Summer Metro M18A
Round 11
Sun 11 Feb 2024
12:00
Summer Metro M16A
Round 11
Sun 11 Feb 2024
12:45
Summer Metro M14B
Round 11
Sun 11 Feb 2024
13:30
Summer Metro W14B
Round 11
Sun 11 Feb 2024
14:15
Summer Metro W14B
Round 11
Sun 11 Feb 2024
15:00
Summer Metro W16B
Round 12
Sun 18 Feb 2024
12:00
Summer Metro W14A
Round 12
Sun 18 Feb 2024
12:45
Summer Metro W16A
Round 12
Sun 18 Feb 2024
13:30
Summer Metro M16A
Round 12
Sun 18 Feb 2024
15:00
FL This team had a forced loss. FF This team had a forced forfeit.